Vacature Penningmeester

Vacature penningmeester

Bij de KCARS is op korte termijn de functie van penningmeester beschikbaar. De huidige penningmeester, Harry de Jong, heeft aangegeven zijn tijd aan andere hobby’s te willen besteden en komt daardoor in de knel met de werkzaamheden voor de KCARS.

De Kunst & Cultuur Advies Raad Gemeente Schagen adviseert aan het College ten aanzien van alle zaken op dit gebied.
Tevens heeft de Raad op zich genomen om de contacten tussen de organisaties te bevorderen en wil zij de samenwerking tussen de organisaties verstevigen.
Door bundeling van krachten streeft de Raad naar een bloeiend en bruisend cultureel leven.
Voor onze vereniging zoeken wij een penningmeester.
De belangrijkste taken van de penningmeester zijn:

¤ Inkomsten en uitgaven bijhouden en/of doen,
¤ beheren van (deel-)budgetten,
¤ opstellen van (project-)begroting,
¤ opstellen van jaarbegroting en financiëel jaarverlag
¤ deelnemen aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

De werkzaamheden nemen gemiddeld 10 uur per maand in beslag en kunnen vanuit huis worden verricht.
Het bezit van een computer/laptop is noodzakelijk.
De ledenadministratie en het innen van de contributies wordt door de tweede penningmeester verzorgd. Dit is dus geen onderdeel van de werkzaamheden van de penningmeester.
Benoeming van bestuursleden vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Als penningmeester wordt u lid van het algemeen
bestuur.
Het bestuur komt minimaal acht keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen.

In verband met Corona vergaderen wij momenteel met behulp van Zoom.
De functie van penningmeester is op vrijwillige basis.
Wij zoeken een enthousiast bestuurslid: dat

¤de gemeente Schagen kent en affiniteit heeft met het verenigingsleven
¤ een boekhoudkundige achtergrond/ervaring heeft
¤ vaardig is met diverse computerprogramma’s
¤ kan meedoen met vergaderingen via Zoom en Teams

Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de KCARS, Lia Rienks, tel. 06-23197174, of via onderstaand contactformulier: