Vergaderingen

Algemene ledenvergadering

De eerstvolgende ledenvergadering zal worden gehouden in het najaar 2019.

De ledenvergadering bestaat uit twee gedeelten, een algemeen gedeelte van huishoudelijke aard, en een gedeelte waarin een onderwerp aan de orde komt dat in de belangstelling staat en waarover met de leden in discussie wordt gegaan.

Aankondiging hiervan wordt gedaan in onze nieuwsbrief “Amuse”. Leden krijgen ook persoonlijk een uitnodiging om aan deze bijeenkomst deel te nemen

Sector beeldende kunst

Op maandag 10 september is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de sector beeldende kunstenaars. In deze bijeenkomst zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen waarmee werkgroepen zich gaan bezighouden, namelijk

  • kunstverzamelgebouw/vaste expositieruimte
  • PR: inzicht en overzicht van de beeldende kunstenaars
  • Deelname migranten aan het culturele leven

Een volgende bijeenkomst staat gepland voor 15 mei 2019, waarin op deze drie thema’s wordt ingegaan.

U kunt zich nog aanmelden. Stuur dan een mail naar wieger.fortuin@kcars.nl.

Sector Koren

Op vrijdag 10 mei vindt de eerste netwerkbijeenkomst van Koren plaats in de Blokhut aan de Loet, aanvang 19.30 uur. Wilt u hierbij zijn? Meld u aan bij lia.rienks@kcars.nl

Nieuwsbrief Amuse

Aanmelden agenda

Hier kunnen organisaties evenementen aanmelden voor de Amuse en de agenda op de website. Download het volgende formulier.

Evenmement aanmelden

Agenda

1 augustus t/m 2 oktober 2019 Expositie Greet van Veen
1 augustus / 08:00 - 2 oktober / 17:00
21 augustus 2019 Voorlezen in de Bieb
21 augustus / 15:00 - 21 augustus / 17:00
23 augustus 2019 Holland Music Sessions
23 augustus / 20:30 - 23 augustus / 22:00
1 september 2019 Uitmarkt in Scagon
1 september / 12:00 - 1 september / 21:00
7 september 2019 Sound of Silence
7 september / 20:00 - 7 september / 22:00

Zoeken