SUCCESSTORY: twee jaar cultuureducatie

Het is twee jaar geleden toen een begin werd gemaakt met de projecten op de basisscholen met de verenigingen of kunstenaars uit de gemeente Schagen. Mede dankzij de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden was het mogelijk om deze activiteiten tot een een regelrecht succes te maken. Bij de inmiddels 64 gedane projecten hebben honderden leerlingen in het basisonderwijs kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Met de kleine beloning voor de uitvoerders van een project en een vergoeding voor de professionele krachten van de organisaties, is het een gewilde bezigheid van de verenigingen, organisaties en kunstenaars.

De gemeente heeft nu voor een aantal jaren een vast bedrag uitgetrokken op de begroting. Het succesverhaal kan zo verder gestalte krijgen: nog meer scholen en verenigingen zullen zich bij de KCARS gaan melden om een project op te starten.

De coördinator van de KCARS , Jantine Nierop, staat er klaar voor. Zij neemt het stokje over van Agaath Schouten die de grote motor was en de cultuureducatie de afgelopen jaren in de gemeente Schagen gestalte heeft gegeven.

Dansexpressie op de basischool De Ark, begeleid door Kaval


Dans op muziek: een project in het kader van de cultuureducatie, uitgevoerd op de basisschool De Ark, begeleid door Kaval

Boetseren op de basisschool De Meerkoet, onder begeleiding van Erica Kraan

Balletschool op de basisschool De Rank

Dansexpressie in De Zandhope

Jeugdtheater op de Nico Tinbergenschool

Muzieklessen op basisschool De Frankendael