Cultuureducatie op de basisscholen

Vereniging en School werken samen aan Cultuur

Wat is er mooier dan verenigingen in te schakelen bij cultuuronderwijs op scholen? Zodat de scholen betrokken raken bij de verenigingen en de jeugd zich gaat interesseren voor de activiteiten van bijvoorbeeld de plaatselijke toneelclub of de muziekvereniging. De KCARS (Kunst- en CultuurAdviesRaad) maakt dat mogelijk!

Wie is de KCARS?

De Kunst- en CultuurAdviesRaad brengt advies uit aan de gemeente Schagen omtrent culture zaken. Verenigingen kunnen zich aansluiten bij de KCARS en profiteren van die adviserende rol en omdat hun belangen behartigd worden. Zo kunnen verenigingen en de KCARS gebruikmaken van elkaars krachten. De KCARS is er om de verenigingen te ondersteunen en stimuleren.

Hoe kunnen onderwijs en verenigingen elkaar versterken ?  

Het onderwijs verandert. Steeds meer scholen creëren ruimte voor cultuur binnen het lesprogramma. Het vergt veel tijd van de leerkracht zich te verdiepen in de materie en gedegen de lessen voor te bereiden.  Die tijd  is niet altijd bij de leerkrachten aanwezig, maar wel in de nabije omgeving. Nu komt het nog voor dat de school partijen buiten de gemeentegrenzen benadert, terwijl die kennis ook in de directe omgeving is te vinden. De KCARS brengt de school in contact met die verenigingen. Daaruit kunnen mooie projecten ontstaan.

Aan welke projecten kunt u denken?

Bijvoorbeeld door toneel, theater en zang- en dansverenigingen, ondersteuning bij de eindmusical van groep 8. Ook is het heel goed mogelijk om verenigingen in te zetten bij schoolthema’s zoals, Kinderboekenweek, Kunst, Ontdek je Talent, Feest enz…

Hoe wordt dit gefinancierd?

Verenigingen die zich aansluiten bij de KCARS en deelnemen aan het cultuuronderwijs kunnen hiervoor een financiële bijdrage krijgen. Bovendien worden de kosten vergoed van professionals en materialen.  Ook voor de school dus een voordelige deal!

Verenigingen én scholen: Heeft u ideeën voor een activiteit ?

Neem dan contact op met Jantine Nierop

 

 

 

__________________