Contactformulier

[recaptcha]Contact

Gebruik het emailformulier of stuur een email naar info@kcars.nl

 

Samenstelling bestuur KCARS

Lia Rienks-Hopman

voorzitter, sectorvertegenwoordiger van koren 

e-mail: lia.rienks@kcars.nl

 

Wieger Fortuin

1e secretaris, sectorvertegenwoordiger van volkscultuur

e-mail: wieger.fortuin@kcars.nl

 

Willem Gorter

2e secretaris, verzorgt de ledenadministratie en Algemene Ledenvergadering, 2e penningmeester voor project cultuureducatie  

e-mail: willem.gorter@kcars.nl

 

Harry de Jong

penningmeester,

e-mail: harrydejong@quicknet.nl

 

Sijmen Schilder

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger podiumkunsten/toneel

e-mail: sijmen.schilder@kcars.nl

 

Inge Vriesema

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger muziekverenigingen

e-mail: ingevriesema@gmail.com

 

Erica Kraan

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger beeldende kunst

e-mail:  erica.kraan@kcars.nl

 

Jantine Nierop

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger cultuureducatie

e-mail:  jantine.nierop@kcars.nl

 

Vacature

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger van cultureel erfgoed

e-mail: 

 

Samenstelling Redactie Nieuwsbrief AMUSE 

Margreeth van Dijk, redacteur

e-mail:  marvd@xs4all.nl    

 

Lia Rienks, eindredacteur

e-mail:  lia.rienks@kcars.nl