Contactformulier

[recaptcha]Contact

Gebruik het emailformulier of stuur een email naar info@kcars.nl

Samenstelling bestuur KCARS
September 2014

Naam: Bestuursfunctie:  Sectorvertegenwoordiger:
Lia Rienks-Hopman Voorzitter Koren, Beeldende Kunst
Wieger Fortuin 1e secretaris Volkscultuur
Willem Gorter 2e secretaris Ledenadministratie
Harry de Jong Penningmeester
Agaath Schouten Algemeen lid Cultuureducatie
Lisa Johnson Algemeen lid Cultureel erfgoed
Sijmen Schilder Algemeen lid Podiumkunsten / toneel
Inge Vriesema Algemeen lid Muziekverenigingen