Contactformulier

[recaptcha]Contact

Gebruik het emailformulier of stuur een email naar info@kcars.nl

Samenstelling bestuur KCARS

vervang in het email adres  [at] in  @ 

 

Lia Rienks-Hopman

voorzitter, sectorvertegenwoordiger van koren 

e-mail: lia.rienks[at]kcars.nl

 

Wieger Fortuin

1e secretaris, sectorvertegenwoordiger van volkscultuur

e-mail: wieger.fortuin[at]kcars.nl

 

Willem Gorter

2e secretaris, verzorgt de ledenadministratie en Algemene Ledenvergadering

e-mail: willem.gorter[at]kcars.nl

 

Harry de Jong

penningmeester,

e-mail: harrydejong[at]gmail.com

 

Agaath Schouten

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger van cultuureducatie

e-mail: agaath.schouten[at]kcars.nl 

 

Lisa Johnson

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger van cultureel erfgoed

e-mail: lisa.johnson[at]kcars.nl

 

Sijmen Schilder

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger Podiumkunsten/toneel

e-mail: sijmen.schilder[at]kcars.nl

 

Inge Vriesema

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger muziekverenigingen

e-mail: ingevriesema[at]gmail.com

 

Erica Kraan

algemeen lid, sectorvertegenwoordiger Beeldende Kunst

e-mail: info[at]ericakraan-art.com

 

Jantine Nierop

beoogd lid, wordt dan sectorvertegenwoordiger cultuureducatie

e-mail: jantinenierop[at]gmail.com

 

 

Samenstelling Redactie Nieuwsbrief AMUSE 

Margreeth van Dijk, redacteur

e-mail: marvd[at]xs4all.nl

 

Lia Rienks, eindredacteur

e-mail: lia.rienks[at]kcars.nl